Privacy Beleid

Privacy Statement C-Profile

C-Profile is een product van C-Profile B.V. (hierna: "C-Profile", "wij" of "ons"). C-Profile neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid van C-Profile uiteengezet. Wij raden je nadrukkelijk aan om dit document aandachtig door te nemen.

Alle dienstverlening door C-Profile geschiedt met inachtneming van de bepalingen die zijn opgenomen in deze "Eindgebruikersovereenkomst". Wij raden je nadrukkelijk aan om ook dat document aandachtig door te nemen.

Dit document is op 20 maart 2012 voor het laatst geactualiseerd.

1. Wie is C-Profile

C-Profile is een handelsnaam van C-Profile B.V., statutair gevestigd te Waalre. C-Profile bevindt zich in Waalre aan De Neerheide 12D en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 33150568. C-Profile biedt diensten aan op het gebied van social media. De diensten van C-Profile worden aangeboden via een smartphone app (de "App"), de C-Profile website (de "Website") of via webbased applicatie (de "Webapplicatie"). De diensten van C-Profile hebben tot doel clubs, leden en sponsoren op een efficiënte en effectieve wijze samen te brengen.

2. Welke informatie wordt door C-Profile verzameld en verwerkt?

C-Profile account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die C-Profile aanbiedt, moet je een persoonlijk C-Profile account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van C-Profile gebruik te kunnen maken. Alleen bij het registreren van een vereniging moet ook een telefoonnummer, contactpersoon worden ingevuld en de bedrijfsvorm worden aangegeven.

Wel kan het zo zijn dat je van sommige diensten, zoals C-Profile Club Forum, geen gebruik kunt maken zonder meer informatie over jezelf te verstrekken. Je profielgegevens kun je hier altijd aanpassen. Hier kun je zien welke gegevens wij van je opslaan en waar C-Profile deze gegevens voor gebruikt.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Om de C-Profile site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft C-Profile bepaalde informatie nodig. C-Profile verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van C-Profile. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, account nummer, de pagina's die je op C-Profile bezoekt en "cookies".

3. Cookies

Door gebruik van de diensten van C-Profile kunnen diverse cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van C-Profile kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over welke cookies door C-Profile worden gebruikt.

Bij het bezoeken van de C-Profile website kunnen eigen C-Profile cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor C-Profile, worden door C-Profile op jouw computer opgeslagen en C-Profile heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door C-Profile bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat C-Profile geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. C-Profile kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. C-Profile zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er op C-Profile alleen advertenties van betrouwbare adverteerders worden geplaatst.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van C-Profile geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van C-Profile of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) C-Profile. Voor meer informatie over deze functies verwijzen we je naar de handleiding met betrekking tot je browser instructie of de in de browser aanwezige help-functie.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw C-Profile account.

4. Voor welke doeleinden zal C-Profile informatie over jou gebruiken?

Gebruik door C-Profile

C-Profile kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

Daarnaast wil C-Profile je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Diensten. Zo zal C-Profile je op de hoogte brengen van nieuwe promotionele acties of uitbreiding van de diensten van C-Profile. Van tijd tot tijd ontvang je hierover een (email)bericht. Mocht je geen berichten over de diensten (meer) willen ontvangen, kun je je via je gebruikersprofiel afmelden.

Gebruik door derden

C-Profile verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, C-Profile meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Diensten van derden

Op de website van C-Profile worden ook diensten van derden aangeboden. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan C-Profile moet verstrekken.

Ook kan de C-Profile site of app hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je C-Profile verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. C-Profile heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy van C-Profile heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website of app van C-Profile zijn verkregen. C-Profile accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt C-Profile jouw persoonlijke informatie?

C-Profile neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Doorgifte aan landen buiten de EU?

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan C-Profile gelieerde ondernemingen en/of leveranciers in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

7. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen of verwijderen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens C-Profile over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen via de website van C-Profile.

8. Mogen minderjarigen gebruik maken van C-Profile?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van C-Profile en kan iedereen een C-Profile account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een C-Profile account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

C-Profile neemt verschillende maatregelen om minderjarigen te beschermen. Zo wordt aan kinderen onder de 12 jaar geen reclame voor snoep of frisdrank getoond. Onder de 18 is er ook geen alcoholreclame zichtbaar.

9. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

10. Beeindiging van het gebruik van de diensten

Indien je geen gebruik meer wenst te maken van de diensten, dien je dat kenbaar te maken via de app of via de website. Bij beëindiging worden je persoonlijke gegevens door C-Profile verwijderd.

11. Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om hier contact met ons op te nemen. Je kunt hiervoor via het contactformulier op de website met ons contact opnemen.